четвер, 5 лютого 2015 р.

Поспішайте! Нові книги чекають на Вас!!!

  Запрошуємо ознайомитися з новими виданнями, які щойно надійшли до нашої бібліотеки!
Пам'ятайте: той, хто не читає - багато втрачає!!! 
Дошкільна освіта

Опис книги
К-ть
1
Бакай С. Ю. Англійські пісні для малят/ С.Ю.  Бакай.-Х.: Веста: Вид. «Ранок», 2009.-72с.
1
2
Беденко М.В. Логіка: підготовка до розв'язування текстових задач. Зошит: середня група / М.В.Беденко. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2011. – 80с.
1
3
Богуш А.М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти для всіх вікових груп/ А.М. Богуш.- Х.: Ранок, 2013.- 192с.
1
4
Ванжа С.М. Карти педагогічного аналізу й контролю освітнього процесу в ДНЗ/ С.М. ванжа, Т.В. Власова.-Х.: вид. «Ранок»,2012.-112с.
1
5
Ванжа С. М. розгорнутий перспективний план на літній оздоровчий період. Сер. Дошк. Вік/ С.М. Ванжа, О. В. Мослан.-Х.: Вид. «Ранок»,2014.-192с.
1
6
Ванжа С. М. розгорнутий перспективний план на літній оздоровчий період. Ран. вік/ С.М. Ванжа, С.В. Булавіна.-Х.: Вид. «Ранок»,2014.-168с.
1
7
Взаємодія ДНЗ та сім’ї\ уклад. О.А. Рудік, І.В. Молодушкіна.-Х.: Вид. група «Основа», 2013.- 222с.
1
8
В’юнник В.О. Мій конспект 3 рік життя I півріччя: відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, чинних освітніх програм/ В.О. В’юнник, О.Г. Ханіна, Л.В. Чернишова.-Х.: Основа.2014.-136с.
1
9
Грабарєва О.А. Народна пісенна творчість у вихованні національної свідомості дошкільників: парціальна програма / О.А.Грабарєва, Н.Ф. Кугуєнко. – Х.: Ранок, 2014. – 192с.
1
10
Корнєєва О.М. Ваша дитина йде до школи. Поради батькам майбутніх першокласників / О. М. Корнєєва. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013
1
11
Гусак О.В. Творчо-інтеграційні підходи до планування музично-естетичної діяльності дошкільників: методичний аспект, ранній вік / О.В.Гусак. – Х.: Ранок, 2012. – 96с.
1
12
Дошкільна освіта: словник-довідник/ упор. К.Л. Крутій, О.О. Фунтікова.-Запоріжжя: «ЛІПС» ЛТД, 2010.-324с.
2
13
Дошкільникам про професії / уклад. Н.І.Дикань. – Х.: Основа, 2011. – 128с.
1
14
Дошкільнятам про професії. Вип.3 / упоряд. І.Д.Летнянка, О.Й.Кльось. – Тернопіль-Харків: Ранок, 2015. – 224с.
1
15
Казачінер О.С.  усі заняття з англійської мови в ДНЗ (за базовим компонентом дошк. освіти).- Х.: Вид. група «Основа»,2014.-285с.
1
16
Каплуновська О.М. Вчуся жити: духовно-моральне виховання дошкільнят: старший дошкільний вік + 1 СД / О.М. Каплуновська. – Х.: Ранок, 2014. – 144с.
1
17
Коваленко О.М. Мовленннєві ігри для дошкільників: навчаємо в русі / О.МС.Коваленко, Т.В.Епіфанова. – Х.: Основа, 2011. – 240с.
1
18
Морозова Н. М. Правила безпечної поведінки на дорогах/ Н.М. Морозова.- Х.: Основа,2012.-48с.
1
19
Напрямок в світі предметів : хрестоматія вихователя ДНЗ / упоряд. С.В.Ткачов. – Тернопіль-Харків: Ранок, 2012. – 128с.
1
20
Нечипорук Н.І. Особливості організації навчально-виховного процесу в різновікових групах ДНЗ./ Н.І. Нечипорук, О.П. Педько, Т.М. Корж.- Тернопіль: мандрівець,2014.-184с.
1
21
Ніколаєнко В.М. Екологічне виховання в ДНЗ 2-6 років / В.М.Ніколаєнко. – Х.: Основа, 2011. – 208с.
1
22
Організація роботи груп короткотривалого перебування в ДНЗ\уклад. Л.А. Швайка, Л.М. Чала.-Х.: Вид. група «Основа», 2012.-207с.
1
23
Організація роботи з охорони праці в ДНЗ / Т.Т. Чала.- Х.: Основа,2013.-304с.
1
24
Піроженко Т.О. Ігрова діяльність дошкільника: старший дошкільний вік: навч.-метод. посібник/ Т.О.Піроженко, К.В.Карасьова. – К.: Генеза, 2014. – 96с.
1
25
Розвивальні прогулянки в ДНЗ / уклад. Ю.М. Черкасова.-Х.: Основа,2014.-224с.
1
26
Розвиток рухів дітей раннього віку/ уклад. Т.О. Тарасова, Н.П. Челомбитько.-Х.: Основа,2014.-160с.
1
27
Рубаха І.П. Любій малечі про цікаві речі. Старший дошкільний вік/ І.П. Рубаха, Л.М. Рубаха.- Х.:Ранок,2013.-144с.
1
28
Світ чомучок. Організація дослідницько-експериментальної роботи з дошкільниками/ уклад. Л.А. Шик.-Х.: вид. група «Основа»,2014.-11с.
1
29
745 ігор для дошкільників 2-6 років / уклад. Шевцова О. А. – Х.: Основа,2013.- 368с.
1
30
Тарасова О.С. Організація гурткової роботи в ДНЗ / О.С.Тарасова, Н.О.Рибалка, Н.П.Челомбитько. – Х.: Основа, 2014. – 160с.
1
31
Театр у ДНЗ/ уклад. О.М. Ворожейкіна.-Х.: вид. група «Основа»,2013.-191с.
1
32
Тематичні дні в ДНЗ: дитина у світі культури: старший дошкільний вік / упоряд. І.Д.Летнянка, О.Й.Кльось. – Тернопіль-Харків: Ранок, 2012. – 80с.
1
33
Тематичні та цільові екскурсії з дітьми 4-6 років / уклад. О.С. Тарасова, В.С. Березюк.-Х.: Основа,  2013.- 192с.
1
34
Удовіченко В.В. Хореографія в ДНЗ. Парціальна програма/В.В. Удовіченко, Т.А. Сиротенко, Н.Ф. Кугуєнко.-Х.: вид. «Ранок»,2014.- 80с.
1
35
Фізична культура в ДНЗ. Серед. група / упоряд. М.С. Шкуратова.-Х.: Вид.»Ранок»,2010.-160с.
1
36
Фізична культура в ДНЗ. Ст. група/ упоряд. М.С. Шкуратова.-Х.: Вид.»Ранок»,2011.-160с.
1
37
Фізична культура в ДНЗ. Мол. група/ упоряд. М.С. Шкуратова.-Х.: Вид.»Ранок»,2012.-160с.
1
38
Формування статево рольової поведінки у дошкільників / укл. О.В.Кулаченко, І.В.Молодушкіна. – Х.: Основа, 2012. – 176с.
1
39
Харченко О.Ю. Правила безпечної поведінки на вулиці / О.Ю. Харченко.-Х.: Основа, 2012.-48с.
1
40
Харченко О.Ю. Правила безпечної поведінки вдома / О.Ю. Харченко.-Х.: Основа, 2012.-48с.
1
41
ЯценкоА.В. Школа радісної родини. ТРВЗ/А.В.Яценко.–Х.:Ранок,2010. – 160с.
1
Початкова освіта
1
Аристова Л. Музичне мистецтво: підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Людмила Аристова, Вікторія Сергієнко. – К.: Освіта, 2013. – 128с.
10
2
Бібік Н.М. Я у світі: методичний посібник для вчителя 3 клас до підручника Н.М.Бібік / Н.М.Бібік, Г.П.Бондарчук. – Х.: Основа, 2014. – 160с
1
3
Білецька О.Л. Інформатика 2 кл. ( за підручником Г.В.Ломаковської) / О.Л.Білецька. – Х.: Основа, 2014. – 77с.
1
4
Богданович М.В. Математика: підручник для 2 кл. загальноосвіт. навч.закл. / М.В.Богданович, Г.П. Лишенко. –  К.: Генеза, 2014. – 160с.
12
5
Богданович М.В. Математика: підручник для 3 кл. загальноосвіт. навч.закл / М.В.Богданович, Г.П. Лишенко. – 2-ге вид. – К.: Генеза, 2014. – 176с.:іл.
12
6
Богданович М.В. Уроки математики в 1 класі: посібник для вчителя / М.В.Богданович, Г.Г.Лишенко. – К.: Генеза, 2012. – 168с.
10
7
Вашуленко М.С. Буквар: підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів / М.С.Вашуленко, О.В.Вашуленко. – К.: Грамота, 2013. – 152с.
15
8
Вашуленко М.С. Навчанння грамоти в 1 кл.: посібник для вчителя / М.С.Вашуленко. – К.: Освіта, 2012. – 224с.
1
9
Вашуленко М.С. Українська мова: підручник для 3 класу загальноосвіт.навч. закл. з навчанням українською мовою / М.С. Вашуленко, О.І.Мельничайко, Н.А.Васильківська. – К.: Освіта, 2013. – 192с.
7
10
Володарська М.О. Математика 3 кл. І семестр (за підручником М.В.Богданович) / М.О.Володарська, О.М. Пілаєва. – Х.: Основа, 2014. – 152с.
1
11
Володарська М.О. Математика 3 кл. ІІ семестр (за підручником М.В.Богданович) / М.О.Володарська, О.М. Пілаєва. – Х.: Основа, 2014. – 168с.
1
12
Володарська М.О. Основи здоров’я 3 кл. (за підручником О.В.Гнатюк) / М.О.Володарська. – Х.: Основа, 2014. – 78с.
1
13
Володарська М.О. Природознавство 3 кл. (за підручником Т.Г.Гільберг, Т.В. Сак) / М.О.Володарська. – Х.: Основа, 2014. – 144с.
1
14
Володарська М.О. Українська мова 3 кл. І семестр (за підручником М.С.Вашуленко, О.І.Мельничайко, Н.А.Васильківської) / М.О.Володарська, А.І. Настенко, О.М.Пілаєва. – Х.: Основа, 2014. – 144с.
1
15
Володарська М.О. Українська мова 3 кл. І семестр (за підручником М.Д.Захарійчук, А.І.Мовчун) / М.О.Володарська, А.І. Настенко, О.М.Пілаєва. – Х.: Основа, 2014. – 144с.
1
16
Володарська М.О. Українська мова 3 кл. ІІ семестр (за підручником М.Д.Захарійчук, А.І.Мовчун) / М.О.Володарська, А.І. Настенко, О.М.Пілаєва. – Х.: Основа, 2014. – 126.
1
17
Володарська М.О. Основи здоров’я 2 клас (за підручником І.Д. Беха, Т.В. Воронцової, В.С. Пономаренко, С.В. Страшка) / М.О. Володарська, І.І. Димченко.-Х.: Основа,2013.-78с.
1
18
Ворожейкіна О. М. 100 цікавих ідей для проведення уроку / О. М. Ворожейкіна. – Х.: Основа, 2012.-3-тє вид.-255 с.
1
19
Гільберг Т.Г. Природознавство: підручник для 1 класу загальноосвіт. навч. закл. / Т.Г.Гільберг, Т.В. Сак. – 2-ге вид. – К.: Генеза, 2013. – 112с.
5
20
Гільберг Т.Г. Уроки природознавства в 1 кл.: посібник для вчителя / Т.Г.Гільберг, Т.В. Сак. – 2-ге вид. – К.: Генеза, 2013. – 120с.
7
21
Гнатюк О.В. Основи здоров’я  1 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл. / О.В.Гнатюк. – 2-ге вид. – К.: Генеза, 2013. – 112с.
8
22
Гнатюк О.В. Уроки з основ здоров’я в 1 кл.: посіб.для вчителя / О.В.Гнатюк. – 2-ге вид. – К.: Генеза, 2013. – 184с.
6
23
Грущинська І. Готуємося до уроків природознавства у 1 класі: посібник для вчителя / Ірина Грущинська. – К.: Освіта, 2012. – 192с.
5
24
Грущинська І. Готуємося до уроків природознавства у 2 класі: посібник для вчителя / Ірина Грущинська. – К.: Освіта, 2014. – 296с.
1
25
Грущинська І. Готуємося до уроків природознавства у 3 класі: посібник для вчителя / Ірина Грущинська. – К.: Освіта, 2013. – 256с.

26
Грущинська І. Природознавство: підручник для 1 класу загальноосвіт. навч. закл. / Ірина Грущинська. – К.: Освіта, 2013. – 144с.
10
27
Гуска А. Логіка 2 клас: Розробки уроків / А.І. Гуска.- Тернопіль: підручники і посібники,2012.- 80 с.
1
28
Дехтяренко І.В. Природознавство: розробки уроків 1 кл. / І.В.Дехтяренко, Т.А.Марінюк. – Х.: Ранок, 2013. – 224с.
1
29
Досяк І.М. Уроки музичного мистецтва 3 клас: посібник для вчителів/ І.М. Досяк.-Тернопіль: Навч. книга- Богдан, 2014.-160 с.
1
30
Захарійчук М.Д. Буквар: підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів / М.Д.Захарійчук,  В.О.Науменко. – К.: Грамота, 2013. – 176с.
15
31
Захарійчук М.Д. Українська мова: книжка для вчителя: календарне планування та розробки уроків 2 клас / М.Д.Захарійчук, І.Д.Стратілат. – К.: Грамота, 2013. – 272с.
2
32
Захарійчук М.Д. Українська мова: книжка для вчителя: календарне планування та розробки уроків 3 клас / М.Д.Захарійчук, І.Д.Стратілат. – К.: Грамота, 2014. – 272с.
2
33
Захарійчук М.Д. Українська мова: підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів / М.Д. Захарійчук. – К.: Грамота, 2014. – 176с.
12
34
Захарійчук М.Д. Книжка для вчителя. Методика роботи за «Букварем»: метод. Посіб./ М.Д. Захарійчук, В.О. Науменко.-К.: Грамота, 2013.-240 с.
1
35
Карманний В.Г. Дударик: хрестоматія музичного керівника ДНЗ/ В.П. Карманний.- Х.: Ранок,2012.-64 с+1 електрон. опт. диск
1
36
Карп’юк О. Англійська мова: підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Оксана Карп’юк. – Тернопіль: Астон, 2012. – 104с.
10
37
Карп’юк О. Англійська мова: підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Оксана Карп’юк. – Тернопіль: Астон, 2013. – 136с.
10
38
Карп’юк О. Книга для вчителя до НМК з англійської мови «English 2» ( автор О.Карп’юк) для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл.: методичний посібник для вчителів / О.Д.Карп’юк, С.М. Куриш, О.М.Яківчик. – Тернопіль: Лібра Терра, 2014. – 208с.
1
39
Ковальчук Н.О. Літературне читання 3 кл. І семестр (за підручником В.О.Науменко) / Н.О.Ковальчук, А.І.Настенко. – Х.: Основа, 2014. – 112с.
1
40
Ковальчук Н.О. Літературне читання 3 кл. ІІ семестр (за підручником В.О.Науменко) / Н.О.Ковальчук, А.І.Настенко. – Х.: Основа, 2014. – 160с.
1
41
Ковальчук Н.О. Літературне читання 3 кл. ІІ семестр (за підручником О.Я.Савченко) / Н.О.Ковальчук, А.І.Настенко. – Х.: Основа, 2014. – 158с.
1
42
Ковальчук Н.О. Літературне читання 2 кл. І семестр (за підручником В.О.Науменко) / Н.О.Ковальчук, А.І.Настенко. – Х.: Основа, 2014. – 110с.
1
43
Ковальчук Н.О. Літературне читання 2 кл. II семестр (за підручником В.О.Науменко) / Н.О.Ковальчук, А.І.Настенко. – Х.: Основа, 2014. – 152с.
1
44
Коршунова О.В. Готуємося до уроків інформатики у 2 кл.: навч. метод. посібник / О.В.Коршунова. – К.: Освіта, 2013. – 208с.
1
45
Коршунова О.В. Сходинки до інформатики: підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О.В. Коршунова. – К.: Генеза, 2014. – 176с.
5
46
Котелянець Н.В. Уроки трудового навчання у 1 кл.: книга для вчителя / Н.В.Котелянець, О.В.Агєєва. – Х.: Сиция, 2013. – 64с.
1
47
Котелянець Н.В. Уроки трудового навчання у 2 кл.: книга для вчителя / Н.В.Котелянець, О.В.Агєєва. – Х.: Сиция, 2013. – 64с.
1
48
Курапова І.А. Математики 2 кл.: плани конспекти уроків на друкованій основі до підруч. Ф.М.Рівкінд, Л.В.Оляницька / І.А.Курапова, А.В.Сухіна. – Х.: Ранок, 2013. – 280с.
1
49
Лапшина И.Н. Русский язык: ученик для 1 кл. общеобразов. учеб. заведений с обучением на украинском языке / И.Н.Лапшина, Н.Н.Зорька. – К.: Освіта, 2013. – 144с.
2
50
Лапшина И.Н. Русский язык: ученик для 2 кл. общеобразов. учеб. заведений с обучением на украинском языке / И.Н.Лапшина, Н.Н.Зорька. – К.: Освіта, 2013. – 144с.
2
51
Лобова О. Уроки музичного мистецтва в 1 кл.: метод. Посіб./ Ольга Лобова.- Вид. 2, доп.-К.: Школяр,2014.-112 с.
1
52
Лопатіна О.О. 30 уроків про родинне виховання. Для занять з дітьми мол. та сер. шк. віку./О.О. Лопатіна, М.В. Скребцова.-Х.: Вид. група «Основа», 2014.-255с.
1
53
Методичний посібник для вчителя: німецька мова 1 кл. / Бориско Н.Ф. Горбач Л.В., Мелиничук Г.М. та ін. – К.: Грамота, 2012. – 112с.
1
54
Мясоєдова С.В. Англійська мова 1 кл.: плани-конспекти уроків (до підручника О.Д.Карп’юк) / С.В.Мясоєдова. – Х.: Ранок, 2013. – 240с.
2
55
Мясоєдова С.В. Англійська мова 3 кл.: плани-конспекти уроків (до підручника О.Д.Карп’юк) / С.В.Мясоєдова. – Х.: Ранок, 2015. – 320с.
3
56
Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навч. закл. І спец. шк. із поглибленим вивченням іноземних мов 1-4 класи / відпов. за випуск О.Я.  коваленко.-К.: Освіта,2013.- 96с.
4
57
Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. Із навчанням українською мовою 1-4 класи/ відповід. За випуск А.В. Лотоцька.- К.: Освіта,2013.-392с.
10
58
Науменко В. Літературне читання українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Віра Науменко. – К.: Генеза, 2014. – 176с.
12
59
Науменко В. Уроки літературного читання в 2 кл.: метод. Посібник для вчителя / Віра Науменко. – К.: Генеза, 2013. – 280с.
1
60
Несвіт А. Англійська мова: підручник для 1 класу загальноосвіт. навч. закл. / Алла Несвіт. – 2-ге вид. – К.: Генеза, 2013. – 128с.
10
61
Німецька мова: підручник для 1 класу загальноосвіт. навч. закл. / О.О.Паршикова, Г.М.Мельничук та ін. – К.: Грамота, 2012. – 120с.
7
62
Оляницька Л.В. Готуємося до уроків математики в 3 кл.: кн.. для вчителя / Л.В.Оляницька. – К.: Освіта, 2014. – 256с.
1
63
Оляницька Л.В. Уроки математики в 1 кл.: кн. для вчителя / Л.В.Оляницька. – К.: Освіта, 2012. – 304с.
7
64
Основи здоров’я: підручник для 1 класу загальноосвіт. навч. закл. / І.Д. Бех, Т.В.Воронцова та н.. – К.: Алатон, 2013. – 136с.
8
65
Основи здоров’я: підручник для 3 класу загальноосвіт. навч. закл. / І.Д.Бех, Т.В.Воронцова та н.. – К.: Алатон, 2014. – 160с.
5
66
Павліченко О.М. Англійська мова 2 кл.: плани-конспекти уроків (до підручника О.Д.Карп’юк) / О.М.Павліченко. – 2-ге вид. – Х.: Ранок, 2014. – 304с.
2
67
Паршикова О.О. Німецька мова: підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.О. Паршикова, Г.М.Мельничук, Л.П.Савченко. – К.: Грамота, 2013. – 176с.
2
68
Практичний курс англійської мови для студ. Вищ. Навч. закл.  Кн.1.: навч.посіб. – Англ.мовою / В.Янсон, Л.Свистун, С.Богатирьова, С.Лежньов. – К.: Логос-М, 2007. – 368с.
15
69
Прищепа О.Ю. Навчання письма в 1 кл.: метод. посіб. для вчителів / О.Ю. Прищепа. – К.: Освіта, 2012. – 192с.
6
70
Рівкінд Ф.М. Математика: підручник для 1 класу загальноосвіт. навч. закл. / Ф.М.Рівкінд, Л.В.Оляницька. – 2-ге вид. – К.: Освіта, 2014. – 144с.
5
71
Савченко О.Я. Літературне читання українська мова 3 кл.: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / О.Я. Савченко. – К.: Освіта, 2013. – 192с.
7
72
Сидоренко В. Трудове навчання: підручник для 1 класу загальноосвіт. навч. закл./ Віктор Сидоренко, Наталка Котелянець. – Х.: Сиция, 2012. – 128с.
9
73
Тесляр В. Юний інспектор дорожнього руху: книга-гра для дітей молодшого шкільного віку/ Василь Тесляр.- Тернопіль: Навчальна книга- Богдан, 2012.-32с.
1
74
Тесляр В. Юний пожежник: книга для дітей молодшого шкільного віку/ Василь Тесляр.- Тернопіль: Навчальна книга- Богдан, 2012.-32с.
1
75
Тименко В.П. Трудове навчання : підручник для 1 класу загальноосвіт. навч. закл. / В.П.Тименко, І.М. Веремійчик. – 2-ге вид. – К.: Генеза, 2013. – 112с.
5
76
Толмачова М.В. Трудове навчання 3 кл. (за підручником В.К.Сидоренка) / М.В.Толмачова. – Х.: Основа, 2014. – 95с.
1
77
Українська мова 3 кл. ІІ семестр (за підручником М.С. Вашуленко, О.І.Мельничайко) / М.О. Володарська, А.І.Настенко, Л.І.Охрій та н... – Х.: Основа, 2014. – 128с.
1
78
Українська мова з методикою навчання в початкових класах / інтегрований курс / Загальна редакція А. П. Корніщенко, Г. О. Ткачук / Вид. з-тє, перероб. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011.-264 с.
2
79
Янсон В. Практичний курс англійської мови для студ. Вищ. Навч. закл.  Кн.1.: навч.посіб. – Англ.мовою / Янсон В. В., Свистун Л. В., Богатирьова С. Т., Лежньов С. М. – К.: Логос-М, 2007. – 368 с.: іл.
15
80
Янсон В. Практичний курс англійської мови для студ. Вищ. Навч. закл.  Кн.2.: навч.посіб. – Англ.мовою / В.Янсон, Л.Свистун. – К.: Логос-М, 2009. – 352с.
15
Образотворче мистецтво
1
Губенко О.О. Образотворче мистецтво. Конспекти уроків 3 клас: до підручника М.І. резніченко, С.К. Тран / О.О. Губенко.-Тернопіль: Навч. книга: Богдан,2014.104с.
1
2
Железняк С.М. Образотворче мистецтво: підручник для 5 класу загальноосвіт. навч. закл. / С.М.Железняк, О.В.Ламонова. – К.: Генеза, 2013. – 176с.
7
3
Захарчук-Чугай Р.В. Українське народне декоративне мистецтво: навч. посіб. / Р.В.Захарчук-Чугай, Є.А. Антонович. – К.: Знанння, 2012. – 342с.
1
Технологічна освіта
1
Антонова О. П. Усі уроки інформатики 2 клас (за підручником О.В. Коршунової)/ О.П. Антонова.- Х.: Основа,2013.-151с.
1
2
Гащак В.М. Усі уроки трудового навчання 6 клас: блок 1 інваріантний модуль / В.М.Гащак, О.М.Яценюк. – Х.: Основа, 2014. – 272с.
1
3
Гащак В.М. Усі уроки трудового навчання 5 клас (хлопці): інваріантний модуль / В.М.Гащак. – Х.: Основа, 2013. – 224с.
1
4
Золочевська М.В. Інформатика 3 клас; розробки уроків: до підручника Г.В. Ломаковської, Г.О. проценко, Й.В. Ривкінд, Ф.М. Рівкінд/ М. В. Золочевська, Л.Л. Рикова, О.О. Браславська.-Х.: Ранок,2015- 224 с. +1 електрон. опт. Диск (СD-ROM)
1
5
Ліннікова Л.В. Трудове навчання 1 кл. (за підручником В.К. Сидоренка, Н.В. Котелянець)/ Л.В. Ліннікова.- Х.: Основа,2013.- 88с.
1
6
Ломаковська Г.В. Уроки інформатики у 2 класі: метод. посібн. для вчителя/Г.В. Ломаковська, Г.О. Проценко, Й. Я. Ривкінд, Ф.М. Рівкінд.-К.: Освіта, 2013.-80с.
1
7
Олешко Л.В. Усі уроки технології 10=11 клас: варіативна складова/ Л.В. Олешко, А.В. Хавкун.-Х.: Основа,2014.-336с.
1
8
Пелагейченко М.Л. Трудове навчання 6 клас: блок 1 (за підручником Б.М.Терещука, С.М. Дятленка, В.М. Гащака, Р.М. Лещука) / М.Л. Пелагейченко. – Х.: Основа, 2014. – 64с.
2
9
Пелагейченко М.Л. Трудове навчання 6 клас: блок 1 (за підручником В.К. Сидоренка, Д.В. Лебедєва, А.М. Гедзика, В.В. Юрженко) / М.Л. Пелагейченко. – Х.: Основа, 2014. – 64с.
4
10
Пелагейченко М.Л. Трудове навчання 5 клас (хлопці) (за підручником Б.М. Терещука, В.К. Загорного, В.М. Гащака, Р.М. Лещука) / М.Л. Пелагейченко. – Х.: Основа, 2013. – 56с.
1
11
Пелагейченко М.Л. Усі уроки трудового навчання (хлопці) 5-6 класи: варіативний модуль / М.Л. Пелагейченко. – Х.: Основа, 2014. – 272с.
1
12
Пелагейченко М.Л. Усі уроки трудового навчання (хлопці) 8-9 класи: інваріативний модуль / М.Л. Пелагейченко. – Х.: Основа, 2014. – 256с.
1
13
Пелагейченко М.Л. Усі уроки технології 10-11 кл.: варіативний модуль / М.Л. Пелагейченко.- Х.: Основа,2014.-272с.
1
14
Тормишева Г.І. Трудове навчання обслуговуючі види праці: інструкційні картки 7 кл. /Тормишева Г.В.-Х.: Ранок, 2010. - 48 с.
2
15
Тормишева Г.І. Трудове навчання обслуговуючі види праці: інструкційні картки 9 кл. /Тормишева Г.В.-Х.: Ранок, 2010. – 48 с.
1
16
Тормишева Г.І. Трудове навчання обслуговуючі види праці: інструкційні картки 8 кл. /Тормишева Г.В.-Х.: Ранок, 2010. – 64 с.
1
17
Трудове навчання (для хлопців): підручник для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Б.М.Терещук та ін. – К.: Генеза, 2013. – 176с.
11
18
Трудове навчання у 5-9 класах – обов’язковий блок: основи матеріалознавства, технологія виготовлення виробів. Блок 1,3/ Г. В. Ігнатенко, О.С. Благосмислов, О.М. Литвин та ін.-Х.: Основа,2014.-192с.
1
19
Трудове навчання (для дівчат): підручник для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.К.Сидоренко та ін. – Х.: Сиция, 2013. – 240с.
17
20
Трудове навчання (для хлопців): 6-й клас.: кн. для вчителя / Б. М, Терещук. – С. М. Дятленко, В. М. Гощак, Р. М. Лещук.- К.: Генеза, 2014.- 120 с.
1
21
Трудове навчання (для хлопців): підручник для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.К.Сидоренко та ін. – Х.: Сиция, 2013. – 256с.
6
22
Трудове навчання: календарно тематичні плани: варіативні модулі 5-6 кл. / за заг. Ред.. Н.І.Боринець. – К.: Шкільний світ, 2012. – 104с.
1
23
Трудове навчання: для вчителя 5 кл./ Б.М. Терещук, В.К. Загородний, Р.М. Лещук, В. М. Гащак.-К.: Генеза,2013.-190 с.
2
24
Хатько Л.І. Усі уроки трудового навчання (дівчата) 6 клас: інваріантний модуль / Л.І. Хатько. – Х.: Основа, 2014. – 256с.
1
Діловоди
1
Божкова В.В. Реклама та стимулювання збуту: навч.посіб. / Божкова В.В., Мельник Ю.М. – 2-ге вид., стереотипне. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 200с.
1
2
Владимирська А. Владимирський реклама: навчальний посібник.-К.: Кондор,2009.-334с.
1
3
Курбан О.В. PR у маркетингових комунікаціях: навч. посібник / О.В. Курбан.-К.: Кондор-Видавництво,2013.-246с.
1
4
Монсеєв В.А. Паблик рилейшин - средство социальной коммуникации (теория и практика).-К.: Дакор,2002.-506с.
1
5
Мойсеєв В.А. Паблік рілейшин: навч. посіб./ В.А. Мойсеєв.-К.: Академвидав,2007.-224с.
1
6
Пазуха М. Д. Реклама у підприємницькій діяльності: навч. пос./ М.Д. Пазуха, М.В. Ігнатович-К.: Центр навчальної літератури,2006.-176с.
1
7
Примак Т.О.  PR для менеджерів і маркетологів: навч.посіб. / Т.О.Примак. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 202с.
1
8
Королько В.Г. Зв’язки з громадськістю: наукові основи, методика, практика / В.Г. Королько, О.В.Некрасова. – 3-вид., допов. і перероблене. – К.: Вид-во «Києво Могилянська академія», 2009. – 832с.
1
Для любителів художньої літератури
1
Андрухович Ю. Дванадцять обручів: роман/ Юрій Андрухович.-Х.: Книжковий «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013.-288с.
1
2
Карпа І. З роси, з води із калабані/ Ірена Карпа; худож. Г. ерде.- Х.: Книжковий «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013.-320с.
1
3
Костенко Л. Записки  українського самашедшого./ Л. костенко.-К.:  ХIХ століття,2014.-414с.
1
4
Лис В. Із сонцем за плечима: поліська мудрість Пелагеї / Володимир Лис. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 240с.
1
5
Лис В. Століття Якова: роман/ Володимир Лис.- Х.: Клуб сімейного дозвілля,2014.-240
1
6
Лис В. С. Соло для Соломії: роман/ Володимир Лис; передм. Т. Прохаська.-Х.: Книжковий «Клуб Сімейного Дозвілля»,2014.-368С.
1
7
Лопатіна О.О. Притчі для дітей і дорослих. 68 притч про головне . Любов, материнство, мистецтво, сенс життя./ О.О. Лопатіна, М.В. Скребцова.-Х.:Вид. група «Основа», 2014.-142с.
1
8
Лопатіна О.О. 50 уроків про сенс життя для заняття з дітьми середнього та старшого шкільного віку/ О.О. Лопатіна.- Х.: Основа,2014.-368с.
1
9
Роздобудько І. Одного разу: роман / Ірен Роздобудько. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 224с.
1
10
Сухомлинський В. Всі добрі люди – одна сім’я: збірка творів / Василь Сухомлинський; мал. О. Макієвої.-Х.:ВД «Школа», 2014.-160 с.
2
11
Талан С. Не вурдалаки / Світлана Талан; передм. К. Романченко.- Харків: Книжковий «Клуб Сімейного Дозвілля»,2013.-304с.
1
12
Тисяча сто одинадцять загадок/ уклад. Л. Вознюк.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2014.-224с.
1
13
Українські легенди, прислів’я, скоромовки, загадки./ Упоряд. Г.М. Кирпа, Г.В. Біляєва.-Х.: Беклар-книга, 2013.- 192с.
1
14
Шевчук В. Дім на горі: роман/ В. Шевчук.-К.: «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га»,2013.-560с.
1

Немає коментарів:

Дописати коментар